Styrelsen

Huvudstyrelsen

De förtroendevalda och deras ansvarsområden.

Ordförande: Conny Lindström

Vice Ordförande: Björn Holmberg

Sekreterare: Christer Svenstedt

Vice Sekreterare: Malin Sidmar

Kassör: Lotta Andersson

Ansvariga för vapen och ammunition: Olle Gustavsson, Conny Lindström, Torgny Sundén och Göran Bohm

Ledamot: Björn Lööf och Magnus Wallentin

Suppleant: Olle Gustavsson, Börje Johansson och Malin Sidmar

Revisorer: Tommy Pettersson och Gunnar Kjellin

Revisorssuppleant: Jan Ivarsson

Valberedning: Folke Sandell och Göran Bohm (sammankallande)

 

Övriga poster:

Ombud till SDF-möten: Claes Rehnström, Malin Sidmar och Conny Lindström

Ombud till Svenska Jägareförbundets möten: Conny Lindström

Skjutbanechef Gillet: Folke Sandell

Skjutbanechef lerduvebana: Conny Lindström

Skjutbanechef viltmål: Torgny Sundén

Skjutbanechef Luftgevär och korthåll: Magnus Wallentin

Skytteinstruktörer: Folke Sandell, Conny Lindström och Björn Holmberg

Kontaktperson kommun & skola: Malin Sidmar

Miljöansvarig: Torgny Sundén

Webbansvarig: Björn Lööf

 

Borensbergs Skyttegille kommer att genomföra sitt årsmöte.

 

Årsmötesdatum:

2016-02-22 19:00

 

 

 

Information om sektionsstyrelser under respektive sektion.

 

 

 

Rollerna för IdrottOnline presenteras senare.

 

Borensbergs Skyttegille är med i Östergötlands Skyttesportförbund, Svenska Skyttesportförbundet och Riksidrottsförbundet.

 

© COPYRIGHT 2007-2016

 

Rättigheterna på sidans innehåll ägs av BORENSBERGS SKYTTEGILLE